• Social Network

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมอบรมการประเมินภายนอกรอบสาม

Date: October 9, 2014 Author: dang Categories: กลุ่มสาระ, ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมอบรมการประเมินภายนอกรอบสาม ที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วันเสาร์ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนสันติรักษ์จะทำการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6

Date: July 18, 2014 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 นี้จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิสัยเวช มาทำการฉีดวัคซีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หากผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ที่จะรับการฉีดวัคซีนหรือไม่รับการฉีดวัคซีน ให้แจ้งคุณครูประจำชั้นให้ทคราบต่อไป และในวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2557 จะดำเนินการตรวจสุขภาพให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนสันติรักษ์ได้เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ-ซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2557

Date: April 20, 2014 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมถนนคนเดิน

Date: October 21, 2013 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสันติรักษ์ ระดับปฐมวัยได ไปร่วมงานถนนคนเดิน ที่อำเภอโพนพิสัย โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับปฐมวัย ไปร่วมงานแสดงดังภาพ

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสันติรักษ์ประจำปีการศึกษา 2558

Date: April 11, 2013 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30 น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจราชการโรงเรียนสันติรักษ์ พร้อมทักทายคณะครูและนักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมหน้าเสาธงของ             โรงเรียนสันติรักษ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2558      ทญพ.ดร.จิดาภา   สุนทรธนากุล เป็นประธานเปิดงาน และมอบเสื้อสามารถให้แก่ปรธธานนักเรียนโรงเรียนสันติรักษ์ เด็กหญิงธนพร   หอมสมบัติ    การแสดงของพวกหนูๆมอบให้ครูที่รักทุกคนค่ะ          รายชื่อนักเรียนที่ถือพานไหว้ครู  ชั้นอนุบาล1/1  เด็กชายภูมิรัญญ   ทองธิราช            เด็กหญิงอรพรรณ   พินิจจิตร ชั้นอนุบาล2/1  เด็กชายพิสุทธิศักดิ์     ศิริวงศ์          …

อ่านรายละเอียด

SportDay2555_1

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติรักษ์

Date: February 22, 2013 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติรักษ์    จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนสันติรักษ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ทุกคน   ตลอดจนเสริมสร้างเสริมพลานามัยและการออกกำลังกาย  และพบปะสังสรรค์ระหว่างโรงเรียน และ ชุมชน ดังนั้นทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันและถือโอกาสนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน  เสริมสร้างพลานามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย  สร้างนิสัยรักการกีฬา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย โพสโดย ครูธณัชภรณ์ บรรดาศักดิ์

อ่านรายละเอียด

แข่งสาระการงานอาชีพ5

แข่งสาระการงานอาชีพ 2555

Date: January 29, 2013 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

ชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 1 และ อันดับ 2 (ระดับเหรียญทองคือคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป) โรงเรียนสันติรักษ์ส่งนักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภทการจัดสวนถาดแบบชื้น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 1 และประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้(ทำโคมไฟจากฝาขวดน้ำอัดลม) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2555  และได้เป็นตัวแทนระดับเขต 2 เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ครูธีรนุช  ศรีมาลา  เป็นครูผู้สอน 

อ่านรายละเอียด

จณิสตา1

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ

Date: November 28, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

ตามที่คณะกรรมการประสานงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชนระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 “ สุดยอดคนเก่ง  เด็กเอกชนไทย ” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บัดนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้วผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    วันที่ 26 ตุลาคม 2555  ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนจะต้องอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องที่คณะกรรมการได้เตรียมไว้ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีมีหลักการเว้นวรรคตอนที่ถูกต้อง การใช้คำควบกล้ำ การออกเสียง ร, ล  อย่างชัดเจน   เมื่อนักเรียนอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องจบแล้วจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องและสามารถบอกเรื่องราวของเรื่องที่อ่านได้พร้อมกับตอบคำถามจากคณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและตรงประเด็น เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นแล้วมีความสนใจศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่ได้นอกเหนือจากห้องเรียน ครูผู้ฝึกสอนนางจิราวดี  สมบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กหญิงจณิสตา  อัปมาตย์ ที่มีความพยายามและตั้งใจฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จและเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ เด็กหญิงจณิสตา   อัปมาตย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันติรักษ์ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โพสโดย ครูจิราวดี  สมบูรณ์

อ่านรายละเอียด

scout2555_1

วิชาลูกเสือ

Date: November 28, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

ชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนโรงเรียนสันติรักษ์ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2 ประเภทวิชาลูกเสือ เข้าแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยครูทศพร ทาให้งาม เป็นครูผู้ฝึกสอนประจำวิชา โพสโดย ครูทศพร ทาให้งาม

อ่านรายละเอียด

charity1

กิจกรรมจิตสาธารณะ

Date: November 9, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา และมีความสุขมีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้กำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนสันติรักษ์จึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จึงให้ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 ส. 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ใน วันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 ร่วมกับทางเทศบาลโพนพิสัยโดยนายกเทศมนตรีนายสรร สุนทรธนากุล และชุมชนใกล้เคียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติรักษ์ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเช่น ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจและที่สำคัญการมีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โพสโดย ครูจิราวดี สมบูรณ์

อ่านรายละเอียด