• Social Network

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

Date: January 20, 2016 Author: สราวุธ จันทรักษ์ Categories: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 2559 โรงเรียนสันติรักษ์ 2559 ได้เข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ที่เทศบาลอำเภอโพนพิสัยมีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆอย่างคึกคักโดยในงานยังมีการแจกของขวัญขนมของเล่นให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย        

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนสันติรักษ์ จัดพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

Date: November 28, 2015 Author: สราวุธ จันทรักษ์ Categories: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น.ที่โรงเรียนสันติรักษ์ อ.โพนิสัย จ.หนองคาย  จ.ส.อ.พีระพงษ์ สัตนาโค  เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ จำนวน 150 คน หลังจากเสร็จพิธี ได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนสันติรักษ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Date: November 22, 2015 Author: สราวุธ จันทรักษ์ Categories: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนสันติรักษ์ นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครูได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียนต่อไป  

อ่านรายละเอียด

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติรักษ์

Date: September 29, 2015 Author: สราวุธ จันทรักษ์ Categories: ข่าวกิจกรรม

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติรักษ์จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนสันติรักษ์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างนิสัยรักการกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์          

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนสันติรักษ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

Date: August 16, 2015 Author: สราวุธ จันทรักษ์ Categories: ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสันติรักษ์ จัดกิจกรรม “วันแม่” โรงเรียนสันติรักษ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น กิจกรรมการประกวด ร้องเพลงวันแม่ วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ เขียนคำขวัญ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นประจำปี และที่สำคัญที่สุด คือกิจกรรมการไหว้แม่ของนักเรียน ซึ่งสร้างความรักความประทับใจให้แก่ผู้ร่วม

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสันติรักษ์ประจำปีการศึกษา 2558

Date: April 11, 2013 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30 น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจราชการโรงเรียนสันติรักษ์ พร้อมทักทายคณะครูและนักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมหน้าเสาธงของ             โรงเรียนสันติรักษ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2558      ทญพ.ดร.จิดาภา   สุนทรธนากุล เป็นประธานเปิดงาน และมอบเสื้อสามารถให้แก่ปรธธานนักเรียนโรงเรียนสันติรักษ์ เด็กหญิงธนพร   หอมสมบัติ    การแสดงของพวกหนูๆมอบให้ครูที่รักทุกคนค่ะ          รายชื่อนักเรียนที่ถือพานไหว้ครู  ชั้นอนุบาล1/1  เด็กชายภูมิรัญญ   ทองธิราช            เด็กหญิงอรพรรณ   พินิจจิตร ชั้นอนุบาล2/1  เด็กชายพิสุทธิศักดิ์     ศิริวงศ์          …

อ่านรายละเอียด

จณิสตา1

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ

Date: November 28, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

ตามที่คณะกรรมการประสานงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชนระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 “ สุดยอดคนเก่ง  เด็กเอกชนไทย ” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บัดนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้วผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    วันที่ 26 ตุลาคม 2555  ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนจะต้องอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องที่คณะกรรมการได้เตรียมไว้ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีมีหลักการเว้นวรรคตอนที่ถูกต้อง การใช้คำควบกล้ำ การออกเสียง ร, ล  อย่างชัดเจน   เมื่อนักเรียนอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องจบแล้วจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องและสามารถบอกเรื่องราวของเรื่องที่อ่านได้พร้อมกับตอบคำถามจากคณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและตรงประเด็น เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นแล้วมีความสนใจศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่ได้นอกเหนือจากห้องเรียน ครูผู้ฝึกสอนนางจิราวดี  สมบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กหญิงจณิสตา  อัปมาตย์ ที่มีความพยายามและตั้งใจฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จและเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ เด็กหญิงจณิสตา   อัปมาตย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันติรักษ์ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โพสโดย ครูจิราวดี  สมบูรณ์

อ่านรายละเอียด

วิชาลูกเสือ

Date: November 28, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

ชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนโรงเรียนสันติรักษ์ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2 ประเภทวิชาลูกเสือ เข้าแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยครูทศพร ทาให้งาม เป็นครูผู้ฝึกสอนประจำวิชา โพสโดย ครูทศพร ทาให้งาม

อ่านรายละเอียด

charity1

กิจกรรมจิตสาธารณะ

Date: November 9, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา และมีความสุขมีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้กำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนสันติรักษ์จึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จึงให้ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 ส. 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ใน วันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 ร่วมกับทางเทศบาลโพนพิสัยโดยนายกเทศมนตรีนายสรร สุนทรธนากุล และชุมชนใกล้เคียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติรักษ์ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเช่น ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจและที่สำคัญการมีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โพสโดย ครูจิราวดี สมบูรณ์

อ่านรายละเอียด